PIT 37, 28, 36
za 2012 rok,
wszystkie potrzebne załączniki.

link

Program PIT 2012: rozliczenie roczne za rok 2012 w roku 2013, PIT 37, 36 i 28

LICZYSZ BEZPIECZNIE NA KOMPUTERZE - MOŻESZ WYSYŁAĆ PRZEZ INTERNET
Ponad 1,5 mln podatników skorzystało z programu PIT FORMAT w roku 2012!

UWAGA:
Deklarację PIT-37 składa się do 30 kwietnia 2013 r.
PIT-37
FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i którzy w roku podatkowym:
 1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • należności z umowy aktywizacyjnej,
 2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
 4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.
Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników
 • opodatkowujących swojedochody indywidualnie,
 • jak i łącznie z dochodami małżonka
 • albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
 • w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • albow Konfederacji Szwajcarskiej,
które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.
 
obsługuje 8 typów deklaracji
PIT-28
PIT-28A
PIT-28B
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
 
zawiera 7 typów załączników
PIT-B
PIT-D
PIT-0
PIT-2K
PIT-M
PIT-ZG
PIT-Z
 
posiada 4 wzory formularzy
NIP-1
NIP-3
NIP-B
NIP-C
funkcje
 
 • Umożliwia dwie drogi sporządzenia zeznania podatkowego: Kreator oraz Aktywne deklaracje
 • Jako jedyny posiada prawdziwy Kreator z przyjaznym systemem „krok po kroku”!
 • Sprawnie wysyła
  e-deklaracje
 • Drukuje przelewy do urzędu skarbowego
 • Zawiera obszerną dokumentację, zbiór przepisów oraz wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi
 
 • Nieograniczona ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn PIT-O)
 • Unikalny system ograniczeń kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku (system na bieżąco kontroluje i ogranicza wpisywane kwoty do wysokości możliwych odpisów)
 • System E-Deklaracji rozbudowany o obsługę najczęstszych problemów przy wysyłce elektronicznej a dodatkowo –w razie problemów- możliwość wysyłania do Nas zapytań
 
 • Zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi
 • Jedyny posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Stworzony przez firmę zajmującą się od 20 lat systemami księgowo-podatkowymi zgodnie z normami ISO 9001
 • W każdym miejscu programu dostępny podręczny kalkulator walut!
 • Obsługa programu jest intuicyjna i prosta!
 
 
pit2012opp
Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku
Każda osoba rozliczająca się z urzędem skarbowym może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stawarzyszenia Eko_edukacja (organizacji pożytku publicznego) . W tym roku fundusze zebrane z 1% podatku pozwolą nam dofinansować zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Przy wypełnianiu PITu wystarczy wpisać:
Stowarzyszenie Eko-Edukacja
KRS 0000314944
Od dwudziestu lat firma FORMAT dostarcza oprogramowanie księgowo-podatkowe, ułatwiające prowadzenie biznesu. Mając w tej dziedzinie olbrzymie doświadczenie stworzyła nadzwyczaj intuicyjny, a jednocześnie bogaty funkcjonalnie program do rozliczeń rocznych.
POBIERZ BEZPŁATNIE PROGRAM PIT 2012 link2
  zapoznaj się z ofertą Biura Informatyki Stosowanej FORMAT